Naše služby

Hledáte někoho s potřebnými znalostmi a pečlivostí, kdo převezme zodpovědnost a závazky z výkonu funkce ve statutárním orgánu SVJ?

ProfiPředseda

Funkci předsedy nechte na nás

Nabízíme plnění zákonem stanovených povinností, zajištění veškerého servisu souvisejícího s péčí o vaši nemovitost, řízení správce, individuální přístup, flexibilitu, optimalizaci a kontrolu souvisejících procesů, pravidelné informační výstupy pro všechny vlastníky jednotek.

Máte strach z předání odpovědnosti za správu Vašeho bytu na někoho jiného? U nás nemusíte, nejsme garážovka. Činnost naší společnosti je pojištěna
na 200.000.000,- Kč.

Naši předsedové jsou “skrz na skrz” profesionálové s více než 10-ti letou zkušeností v oblasti správy a provozu SVJ.

Nevyznáte se v zákonech nebo v právní úpravě?
Naše právní oddělení ano.

Náš tým se skládá nejen z interních techniků, ale máme také smluvně vázané profesionály s garantovanou odbornou způsobilostí.

Naše práce není “one man show”. Jsme tým odborníků
a garantujeme Vám 100% zastupitelnost.

Zbavíme Vás těchto starostí …

 • Přebíráme plné zastoupení v právní odpovědnosti za vedení společenství.
 • Vedeme administrativní agendu statutárního zástupce a evidenci veškerých smluv.
 • Řídíme chod společenství vlastníků v souladu se stanovami SVJ a platnou legislativou.
 • Zajišťujeme uplatňování pohledávek společenství, vymáhání plnění povinností uložených členům společenství jednotek a zajišťujeme úhrady dluhů vlatníků jednotek.
 • Pravidelně komunikujeme se správcem nemovitosti, členy SVJ a řešení jejich podnětů
  a připomínek.
 • Přebíráme jednání jménem společenství vůči státním orgánům, institucím a dodavatelům.
 • Zajišťujeme včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a povinností vůči třetím osobám.
 • S veškerou odpovědností rozhodujeme o správě nemovitosti v oblastech, keré jsou mimo pravomoc shromáždění SVJ, řídíme správce a pravidelně kontrolujeme jeho činnost.
 • Svoláváme a řídíme schůze shromáždění vlastníků, podáváme jim informace o své činnosti
  a plníme úkoly plynoucí z usnesení shromáždění.
 • V rámci pravidelných kontrol domu a jednání s vlastníky zajišťujeme evidenci požadavků a návrhy řešení. 
 • Přebíráme ekonomickou odpovědnost za hospodaření společenství, správné vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky.
 • Navrhujeme rozpočty, plány oprav a investic na příslušný kalendářní období.
 • Navrhujeme kontrolu výdajů spojených se správou, údržbou a opravami společných částí domu
  a kontrolujeme plnění a termíny dané shromážděním.
 • Dohlížíme na plnění závazků SVJ ze smluv vůči třetím stranám a autoritám státu.
 • Vyřizujeme úvěry a uzavíráme smlouvy včetně potřebných podkladů, zajišťujeme zveřejnění odsouhlasených ročních závěrek.
 • Převezmeme odpovědnost za správu osobních údajů jednotlivých vlastníků a dodržování platné legislativy dle GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).
 • Organizačně zajistíme shromáždění vlastníků, minimálně 1x ročně.
 • Připravíme a rozešleme pozvánky, provádíme zápisy a usnesení ze shromáždění.
 • Pravidelně informujeme vlastníky bytových jednotek o plnění úkolů stanovených shromážděním a řešení věcí týkající se správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění.

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používáme soubory cookie. Více informací.