Naše služby

Pro Vás, naše klienty, jsme vyjednali exkluzivní podmínky pojištění bytových domů. Neváhejte nás kontaktovat.

Pojištění SVJ

Pojištění SVJ stojí na 3 základních pilířích:

 • Soubor vlastních a cizích budov a staveb
 • Elektromotory a elektronická zařízení
 • Souboru vlastních věcí movitých
 • Věci movité pojištěné pojistnou smlouvou uložené mimo místo pojištění
 • Věci v majetku vlastníků ve společných prostorách
 • Zařízení kanceláří SVJ/BD
 • Náklady na demolici, úklid a opravu pozemků po pojistné události
 • Náklady na dočasné ubytování po pojistné události
 • Soubor vlastních cenností
 • Pojištění odcizení
 • Pojištění skel, malby a nápisy na skle
 • Zahradní architektura hrací prvky dětského hřiště
 • odpovědnost za majetkovou újmu popřípadě i jinou újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s vlastnictvím, držbou a provozem bytového domu
 • odpovědnost za náhradu újmy způsobené členem společenství vlastníků nebo bytového družstva
 • odpovědnost za újmu, vzniklou v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků nebo bytového družstva
 • Odpovědnost člena statutárního orgánu při výkonu funkce

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používáme soubory cookie. Více informací.