Hlasování mimo shromáždění

Ve Sbírce zákonů byl publikován nový zákon č. 191/2020 Sb., který se mimo jiné v § 19 upravuje možnosti konání shromáždění vlastníků jednotek. Shromáždění SVJ se na základě tohoto speciálního zákona, tzv. lex Covid mohou konat též za použití elektronických prostředků, a to i tehdy, kdyby stanovy konkrétního SVJ takovou možnost nepřipouštěly.

 

Jedním z největších problémů právnických osob za stávajících omezení vyvolaných mimořádnými opatřeními je nemožnost konat zasedání orgánů. Alternativou k fyzické přítomnosti členů orgánů je rozhodování s využitím technických prostředků nebo rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě (tzv. rozhodování per rollam). Aby mohl orgán právnické osoby takovým způsobem hlasovat, musí to být upraveno v zakladatelském právním jednání – společenství vlastníků jednotek viz § 1210 odst. 2 o.z. (shromáždění společenství vlastníků jednotek může rozhodovat mimo zasedání i bez výslovné úpravy v zakladatelském právním jednání jen v případech podle § 1210 odst. 1 o.z.; je možné tento způsob rozhodování použít v jakémkoli případě a s ohledem na ust. § 1191 o.z. i při rozhodování vlastníků bez vzniku společenství vlastníků a od 1. 7. 2020 potenciálně také na ustavující schůzi SVJ podle § 1200, ve znění sněmovního tisku 411. S ohledem na neočekávanou situaci vyvolanou epidemií COVID-19, kterou právnické osoby nepředvídaly, a nezareagovaly tak na ni ujednáním v zakladatelském právním jednání, se v odstavci 1 výslovně připustí možnost orgánů právnických osob takto rozhodovat bez ohledu na to, zda zakladatelské právní jednání takovou možnost připouští, neupravuje či zakazuje. Jinak řečeno každý orgán právnické osoby může rozhodovat s využitím technických prostředků nebo mimo zasedání v písemné formě (tzv. per rollam).

 

Rozhodování s využitím technických prostředků je alternativou k rozhodování na zasedání orgánu, kdy se však členové orgánu nebo někteří z nich nesejdou fyzicky. To znamená, že zasedání orgánu je řádně svoláno a koná se, avšak bez fyzické přítomnosti členů orgánu. Tito se vzájemně spojí přes různé formy komunikace na dálku (telekonferenční či videokonferenční, časté jsou např. Skype, Microsoft Teams, WebEx apod.), popřípadě přes systém vytvořený samotnou právnickou osobou či jakýkoli jiný technický nástroj, který umožňuje identifikaci členů orgánu, aby bylo zajištěno, že rozhoduje a hlasuje skutečně člen orgánu.

V případě rozhodování mimo zasedání v písemné formě (rozhodování per rollam) se, jak název napovídá, zasedání orgánu právnické osoby vůbec nekoná. Místo toho probíhá celý proces přijímání rozhodnutí orgánu písemně, a to buď v listinné podobě, nebo elektronicky. Podstata rozhodování per rollam spočívá v tom, že např. statutární orgán v případě rozhodování nejvyššího orgánu rozešle všem členům orgánu (poštou, datovou schránkou, e-mailem, smskou – záleží na určených podmínkách rozhodování) návrh rozhodnutí, který by měl obsahovat všechny podstatné náležitosti (především identifikační údaje, samotný návrh rozhodnutí, pravidla pro zaslání vyjádření člena orgánu – v jaké lhůtě, komu jej zaslat apod., podklady k přijetí rozhodnutí atd.). Člen orgánu v učené lhůtě zašle své vyjádření v souladu se stanovenými pravidly (poštou, datovou schránkou, e-mailem, smskou – záleží na určených podmínkách rozhodování. Pokud se k návrhu rozhodnutí nevyjádří, znamená to, že s přijetím rozhodnutí nesouhlasí. Po uplynutí lhůty k vyjádření osoba či orgán, který rozhodování zahájil, vyhodnotí zaslaná vyjádření a sečte hlasy. Většina potřebná pro přijetí se počítá ze všech členů orgánu. Výsledek rozhodování (přijetí či nepřijetí rozhodnutí) musí být všem členům orgánu co nejdříve oznámen.

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používáme soubory cookie. Více informací.